Londra Birleşik Krallık
Londra Birleşik Krallık

Teslimat ve İade Politikası

İade Politikası

270 Wigan House Warwick Grove, LONDON, United Kingdom, E5 9JA adresinde olan OKYANUSI LLC, (“Şirket”, “biz” veya “bizim” olarak anılacaktır), bir Londra şirketidir. BU İADE POLİTİKASI’NIN TÜRKÇE’DEN BAŞKA BİR DİLDE YAZILAN HERHANGİ BİR NÜSHASI KOLAYLIK SAĞLAMAK AMACIYLA TEMİN EDİLMİŞ OLUP BU NÜSHALAR ARASINDA HERHANGİ BİR İHTİLAF OLMASI HALİNDE TÜRKÇE DİLİNDE YAZILI OLAN NÜSHANIN GEÇERLİ OLACAĞINI ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ.

Londra eyaletinin kendi yasalarıyla yaptığı düzenlemeler sonucunda iade politikasının düzenlenmesi ve eğitimlerin iadesinin söz konusu olması tamamen Digtal Market Mentoring ‘in inisiyatifindedir. Digtal Market Mentoring, bu inisiyatifi Londra kanunlarına uygun olarak kullanarak hazırladığı bu politika kapsamında sattığı eğitimlerin iadesini kabul etmeyecektir. Kullanıcı Sözleşmesi’nde de bahsedildiği üzere satın almış olabileceğiniz Kurslarımız dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Eğitimlerimize ilişkin erişim kaybınızın hiçbir koşul altında telafisini veya geri ödemesini almayacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Zira web sitemizden satın almış olduğunuz eğitimler hakkında uyuşmazlık olduğu taktirde Türkiye Hukuku kapsamınca da aşağıda ilgili maddesi belirtilmiş Mesafeli Satış Yönetmeliği Cayma Hakkı’nın İstisnaları Madde 15/1.ğ bendi uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamına girdiğinden Türk kanunlarına göre de iade edilmezler. Bu kanun hükmünün belirttiği hizmetler ve/veya ürünler kullanılınca tüketilen hizmetler sınıfını kapsamaktadır.

Abonelikten Ayrılma

Digital Market Mentoring aboneliğinizden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Bu abonelikten çıkma işlemini aboneliğinizin yenilenme döneminden önce yapmanız yeni bir fatura kesilmemesi için önemlidir. Digital Market Mentoring aboneliğinizi yenilenme döneminden önce sonlandırmalısınız. Sonlandırdığınız abonelik için kalan ayların bedeli tarafınıza geri ödenmez. İade talebiniz reddedilir. Aboneliğinizin yenilenmesi durumunda yenilenme işlemi tamamlandıktan sonra iade almanız söz konusu değildir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri

…Cayma hakkının istisnaları

MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme kapsamında ortaya çıkacak olan uyuşmazlıklar İngiltere ülkesi, Londra eyaleti kanunlarına göre çözümlenecek olup, Londra eyaletinin münhasır yargı yetkisi bulunacaktır.

Son Güncelleme: 13/10/2020

Home
Account
Cart
Search